Day: June 11, 2021

Քարոզչության 5-րդ օր․ Փաշինյանի «պողպատն» ու Գելափի թիվը

Քարոզչության 5-րդ օր․ Փաշինյանի «պողպատն» ու Գելափի թիվը

Շատ բնական է, որ քարոզարշավի տարբեր օրերի քաղաքական ուժերի ասելիքը կրկնվում է, ի վերջո՝ հնարավոր չէ յուրաքանչյուր օր նոր ասելիքով ներկայանալ հասարակությանը։ Սակայն մինչև քաղաքական խոսքի բովանդակությանն անդրադառնալը, նկատենք, որ այսօր «GALLUP International Association» հայաստանյան ներկայացուցչության ներկայացրած սոցիոլոգիական նոր տվյալները, մեղմ ասած, միանշանակ չեն ընդունվել հանրության և քաղաքական ուժերի կողմից։…
Կարդալ