Day: July 19, 2021

«Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցության Քաղաքական խորհրդի հայտարարությունը

«Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցության Քաղաքական խորհրդի հայտարարությունը

«Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցությունը 2020թ-ի նոյեմբերի 9-ի ամոթաբեր, նվաստացուցիչ եռակողմ հայտարարությունից հետո «Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցությունն առաջինն էր, որ 2020թ-ի նոյեմբերի 12-ին հանդես է եկել ԱԺ արտահերթ ընտրությունների անցկացման պահանջով՝ դա համարելով քաղաքական համապարփակ ճգնաժամը հաղթահարելու միակ օրինական միջոց։ Արտահերթ ընտրությունները համարելով քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման պարտադիր պայման, այնուամենայնիվ՝ դեռևս 2021թ-ի մայիսի 24-ին…
Կարդալ